Stratos blir til

 

Tidlig på 1900-tallet var Nidar etablert som sjokolade- og godterifabrikk i Trondheim. Ettersom Europa stadig kom nærmere, ble smakskravene raffinerte og konkurransen mellom godteriprodusentene var knallhard.

Alle var på jakt etter nye oppfinnelser, også daværende driftssjef ved Nidar, sivilingeniør Jørgen Holmsen. På leting etter nye impulser dro han på messebesøk til Tyskland i 1935. Der la han merke til en engelsk sjokolade som skilte seg ut ved at den var svært porøs. Produksjonen var derimot mønsterbeskyttet, og Nidar startet derfor egne forsøk for å finne en måte å fremstille porøs sjokolade.

Hvordan Nidar fant frem til den endelige oppskriften på sin luftige sensasjon, hersker det noe usikkerhet om. Etter en rekke eksperimenter og små lufteksplosjoner på laboratoriet til Nidar, lyktes de likevel. I 1936 ble Stratos lansert som en ny og annerledes sjokolade. Stratos ble sett på som både en smaksmessig og teknologisk nyvinning. Ved lansering var prisen 25 øre.

Stratoskanonen

Det spekuleres fortsatt mye på hvordan Stratos lages. Fremstillingsmåten i detalj er en av Nidars store bedriftshemmeligheter, men i hovedtrekk foregår prosessen slik: Først støpes et sjokoladeskall, så fylles det med porøs sjokolademasse fra ”Stratos-kanonen”. Stratos-kanonen er navnet på Nidars hemmelige prosess for fremstilling av porøs sjokolademasse

Det som er så unikt med nettopp vår kanonen, er at den lager bobler i ulike størrelser. Det gjør ingen andre godteriprodusenter, verken i Norge eller i utlandet. I kanonen blir det blåst inn luft i sjokolademassen, som deretter kjøles ned. Nedkjølingen medvirker til at boblene i massen beholdes. Til slutt støper vi bunn på sjokoladen. Sjokoladene pakkes deretter i folie før de legges i esker.

Navnet Stratos

Navnet Stratos – som henviser til stratosfæren– falt som et naturlig navn for en luftig sjokolade. Under lanseringen i 1936 møtte man imidlertid en utfordring. Navnet var nemlig allerede i bruk, på en drops fra Kiellands. Heldigvis hadde Nidar og Kielland et godt forhold og samarbeid på den tiden. Stratos fikk derfor lov til å beholde navnet sitt, under forutsetning av at det kun ble brukt på sjokolader.

Helt fra lanseringen og frem til i dag har Stratos vært en av Nidars viktigste merkevarer. Størrelsen, prisen, utforming, innpakking og budskap har imidlertid endret seg ganske mye.